Juurakko Päämaja Oy järjestäjänä Omni Yrityspalvelut Oy:n yrityskaupassa

Suomen Talousverkko Oy osti joulukuussa -19 kiuruvetisen täyden palvelun tilitoimiston Omni Yrityspalvelut Oy:n osake-enemmistön yrittäjä, tj Pirjo Manniselta. Timo Juurakko toimi kaupan pääneuvonantajana ja kauppajärjestelyn räätälinä. Kauppa toteutettiin Businesskauppa-yhteistyönä Business Savo Oy:n kanssa. Omni Yrityspalvelut työllistää 7 henkilöä. Suomen Talousverkko Oy on valtakunnallinen itsenäisten tilitoimistojen emoyhtiö, jonka pääkonttori on Helsingissä. Merkillepantavaa kauppajärjestelyssä on se, että myös talousasiantuntijat halusivat käyttää yritysjärjestelyjen asiantuntijaa neuvonantajana, jotta sekä myyjätahon että ostajan verosuunnittelu ja muut intressit tulevat kattavasti huomioitua. Pirjo Manninen jatkaa Omni Yrityspalvelut Oy:n toimitusjohtajana siirtymäajan, jonka jälkeen hän siirtyy asteittain eläkkeelle.

Juurakko Päämaja Oy ja Business Savo Oy yhteistyöhön yritysvälityksessä
Kokeneet yritysasiantuntijat Timo Juurakko ja Petra Ryymin tarjoavat jatkossa yhteistyössä laajat palvelut yritysjärjestelyasioissa. Palvelua toteutetaan BUSINESSKAUPPA teeman alla. Käytössä on myös sähköinen markkinapaikka yrityskaupoille www.businesskauppa.fi 

Tiistai, Marraskuu 24, 2015, 14:16

Uusimman valtakunnallinen Omistajanvaihdosbarometrin mukaan Suomessa on 78.000 yrittäjää, jotka ovat 55-74 vuotiaita. Suurin osa heistä on tutkimuksen mukaan ilmaissut halunsa jäädä eläkkeelle viiden vuoden kuluessa. Kysymys kuuluu: mitä näille yrityksille sitten käy?

Lähes joka neljännes eläköityvistä yrittäjistä uskoo, ettei oma yritys kiinnosta lainkaan ostajia vaan toiminta loppuu. Todennäköisimpiä lopettajia ovat yhden henkilön yritykset, joilla kyse on enemmänkin ammatinharjoittamisesta, kuin systemaattisesta yritystoiminnasta. Tämä onkin aivan luonnollista. Mielenkiintoista tässä tutkimuksessa on, että sen mukaan 39 prosenttia yrittäjistä uskoo myyvänsä yrityksen ulkopuoliselle ostajalle. Laskennallisesti tämä tarkoittaisi sitä, että joka tapauksessa omistajanvaihdosten tulisi tuplaantua nykyisestä. Luvassa ei kuitenkaan edelleenkään ole viimeisten kymmenen vuoden aikana ennustettua yrityskauppojen aaltoa. Mistä tämä johtuu?

Kimmo Kivikko kirjoittaa Yrittäjäsanomissa, että muun muassa seuraavat alla mainitut asiat ovat syinä sille, ettei yrityksille löydy uutta omistajaa:

yrittäjille on ylimitoitetut toiveet oman yrityksen arvosta
yrittäjät eivät myy yrityksiään ammattimaisesti
yritykset eivät ole myyntikunnossa
Suomen Yrittäjien tiedotteen 3.11.2015 mukaan omistajanvaihdoshaaste on merkittävämpi kuin oivalletaan. Elinkelpoisten yritysten omistajanvaihdosten onnistuminen on lähivuosina yksi tehokkaimmin vaikuttava tekijä työpaikkojen turvaamisessa. Ideaalitilanteessa kaikkien yritysten pitäisi olla ostajien silmissä houkuttelevia. Yrittäjän oma vastuu yrityksen kunnosta on suurin. Ostajia kiinnostavat hyvät ja potentiaaliset kasvuyritykset. Mikä siis neuvoksi? Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo: ”Nyt pitää keskittyä kehittämään yrityskauppamarkkinoita. Tarvitaan lisää myyntikuntoisia yrityksiä, enemmän yritystoiminnan yrityskaupalla aloittavia henkilöitä ja enemmän yritystoimintaa yrityskaupalla laajentavia yrityksiä”.

Yrittäjä voi edesauttaa omistajanvaihdosprosessia varautumalla yrityskauppaan hyvissä ajoin. Vuosi on usein minimiaika omistajanvaihdosprosessissa. Myyntiaika on sitä nopeampi mitä kiinnostavampi kohde on ja mitä paremmin myyntiprosessi on valmisteltu. Yrityksestä tulee karsia kaikki turhat ydinliiketoiminnan ulkopuoliset rönsyt pois. Lisäksi, yrittäjän on myös hyvä miettiä mitä lisäarvoa ja uuttaa yritys tuo ostajalle. Mitä yrityksen arvoon tulee, niin hinta on kahden tasavertaisen neuvottelukumppanin keskustelun lopputulos. Arvonmäärityksessä pitää tuntea tase ja mitä siellä on.

Lisäksi tulisi huomioida verotuksen omistajanvaihdoksille aiheuttamien haasteiden merkitys. Valtakunnallisen Omistajanvaihdosbarometrin mukaan lähes puolet vastaajista ei pidä esimerkiksi perintö -ja lahjaverotusta ongelmana, mutta toisaalta esimerkiksi yli kymmenen työntekijän yrityksistä puolet koki sen merkittäväksi ongelmaksi. Myös rahoitus koetaan nyt suurempana haasteena kuin aiemmin. ”Omistajavaihdosten edistämiseksi olisi perusteltu keventää veroseuraamuksia silloin, kun yritys myydään toimintaa jatkavalle työntekijälle. Säännöksiä on muutenkin kehitettävä vastaamaan paremmin käytännön tarpeita”, sanoo johtaja Anna Lundén Suomen Yrittäjistä. Sukupolvenvaihdokset rahoitetaan käytännössä usein osingoilla. Siksi Lundénin mukaan on varottava myös osinkoverotuksen kiristyksiä, koska se vaikeuttaisi olennaisesti omistajavaihdosten toteuttamista. ”Yritystoimintaan sitoutuneen varallisuuden siirtyminen nuorempaan ja useimmiten innokkaampaan omistukseen ajoissa loisi uusi työpakkoja ja verotuloja enemmän kuin valtion kassaan nyt verotuksen kautta kertyy varoja”, Lundén jatkaa.

Ikääntyvien yrittäjien lisäksi omistajanvaihdoksia toteutuu yhä enenevässä määrin myös nuorempien ostajien ja myyjien kesken. Tämä ajatuksen taustalla on näkemys, että yrityskaupoista kehittyy entistä tärkeämpi osa pienten yritysten luonnollista strategista kehittämistä ja kasvua. Yrittäjien, yritysten ja toimintaympäristön muutosten johdosta liiketoimintojen omistajanvaihdosten asema kehittämisen työkaluna yrityksen elinkaaren eri vaiheissa näyttää kasvavan, ja niitä tapahtuu yhä useammin myös mikro- ja pienten yritysten keskuudessa. Yrittäjäksi tullaan aikaisempaa useammin ostamalla yritys, oma yrittäjäura päätetään aikaisempaa useammin myymällä yritys, ja liiketoimintoja kehitetään niitä ostamalla ja myymällä yrityksiä tai liiketoimintoja.

Olipa sitten kysymyksessä yrityksen myyminen, ostaminen, arvonmääritys tai myyntikuntoon laittaminen, kaikissa omistajanvaihdostilanteissa kannustamme kääntymään ammattilaisten puoleen kaikille osapuolille parhaan mahdollisen lopputuloksen saamiseksi ja yritysjärjestelyn onnistuneen toteutuksen varmistamiseksi.


(c)2018, All Rights Reserved